Medlem i Sveriges Tandläkarförbund

Behandlingar med modern teknik

Behandlingar

 • Undersökningar
 • Lagningar
 • Proteser
 • Proteslagningar
 • Hygienistbehandlingar
 • Tandutdragningar
 • Broar
 • Implantatbehandlingar
 • Rotfyllningar
 • Porslinsfasader
 • Tandblekningar av enstaka tänder eller hela bettet
 • Vi utför även snarkskenor på remiss från din landstingsläkare, ifall du gjort en sömnapnéutredning.
Behandlingar hos Tandläkare Katrin Onno

Modern tandläkarpraktik med anslutning till försäkringskassan

Vi strävar efter att arbeta med modern teknik och enligt beprövade metoder med moderna material. Vi arbetar med digital röntgenutrutning för att minska stråldosen. Vi går kontinuerligt på vidareutbildningar för att hålla oss uppdaterade med de senaste rönen inom tandvård.

Praktiken är ansluten till försäkringskassan och medlem av Sveriges Tandläkarförbund.
Välkommen till oss!

Behandlingar hos Tandläkare Katrin Onno
Boka tid hos tandläkare / tandhygienist